Menu

Contrei

Transitie x Ontwerpen


Ontwerpen is niet alleen van toepassing op objecten en gebruiksvoorwerpen. Ook onze dagdagelijkse leefwereld waarin we wonen, werken, vertoeven en verpozen is doelbe- wust ontworpen om te voldoen aan de heel diverse verwachtingen, wensen en ambities.


Leiedal organiseert de expo Contrei, Transitie x Ontwerpen om gedachtenwisselin- gen over de toekomst van onze regio open te trekken naar iedereen die hier woont, werkt of op bezoek komt. Het is een open uitnodiging aan alle stakeholders op zowel het lokale, regionale als Vlaamse niveau om samen te werken aan de duurzame ontwik- keling van onze regio. Als we geld investe- ren doen we dat best doordacht, via ont- werpend onderzoek en met aandacht voor kwaliteit. Dit geldt voor het vormgeven van onze leefomgeving, onze publieke ruimte, onze mobiliteit ...


De tentoonstelling laat de bezoeker de regio beleven aan de hand van interactieve kaarten, videomapping, virtual reality en audiovisuele media.


Van 18 tot en met 31 oktober